FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिका तथा मातहतका कार्यालयहरुद्वारा प्रदान गरिने सेवा प्रति तपाई कत्तिको सन्तोष हुनुहुन्छ ?

सेवाप्रवाहबाट पूर्ण सन्तुष्ट भएको
76% (104 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक रहेको
8% (11 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक नरहेको
16% (22 votes)
Total votes: 137