FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिका तथा मातहतका कार्यालयहरुद्वारा प्रदान गरिने सेवा प्रति तपाई कत्तिको सन्तोष हुनुहुन्छ ?

सेवाप्रवाहबाट पूर्ण सन्तुष्ट भएको
81% (17 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक रहेको
10% (2 votes)
सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक नरहेको
10% (2 votes)
Total votes: 21