FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक समय अवधि सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Monday, March 20, 2023 - 16:52 PDF icon दोस्रो प्रगति प्रतिवेदन.PDF
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Sunday, March 19, 2023 - 16:05 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन.PDF
प्रगति प्रतिवेदन पेश तथा निकासा सम्बन्धमा । ७९/८० Thursday, January 19, 2023 - 15:42 PDF icon करुणा.PDF
आ.व.२०७९/०८० को अर्धवार्षिक समय अवधि सम्मको प्रगति प्रतिवेदन र तेस्रो त्रैमासिकको निकासा माग सम्बन्धमा ७९/८० Thursday, January 19, 2023 - 15:29 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन.PDF
प्रगति प्रतिवेदन २०७९/०४/०१ देखि २०७९/०७/३० ७९/८० Tuesday, November 22, 2022 - 11:21 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन.PDF
आ.व..२०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकको एकीकृत वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन सम्वन्धमा । ७९/८० Tuesday, November 1, 2022 - 14:11 PDF icon आ.व..२०७९०८० को प्रथम त्रैमासिकको एकीकृत वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन सम्वन्धमा ।.PDF
आ.व २०७८।०७९ को मिति २०७९।०२।१६ गते सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, May 31, 2022 - 09:54 PDF icon Report.PDF
आ.व २०७८।०७९ को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण ७८/७९ Sunday, March 20, 2022 - 11:04 PDF icon प्रतिवेदन.PDF
आ.व २०७८।७९ को प्रथम त्तैमासिक आय व्यय विवरण ७८/७९ Wednesday, October 27, 2021 - 15:09 PDF icon आय व्यय.PDF
पौवादुङमा गाउँपालिका आ.व २०७८।७९ को प्रथम चौमाशिक खर्च विवरण ७८/७९ Tuesday, October 19, 2021 - 13:10 PDF icon प्रथम चौमासिक २०७८।७९.pdf

Pages