FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७७/७८ मंसिर ३० गते बसेको पन्ध्राै गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 12/18/2020 - 14:36 PDF icon 15th Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ मंसिर २७ गते बसेको चाैधाै गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 12/18/2020 - 14:34 PDF icon 14th Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ मंसिर २५ गते बसेको तेर्हौ गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 12/18/2020 - 14:33 PDF icon 13th Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ कार्तिक १९ गते बसेको (बार्हौ-२) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 11/05/2020 - 15:22 PDF icon 12tn Meeting.PDF

आ.व २०७७/७८ कार्तिक १९ गते बसेको (बार्हौ) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 11/05/2020 - 15:21 PDF icon 12th Meeting.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन २६ गते बसेको (एघारौ) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 11/05/2020 - 15:19 PDF icon 11th Meeting.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन २३ गते बसेको (दशौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:35 PDF icon 10th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन १८ गते बसेको (नवौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:34 PDF icon 9th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन ६ गते बसेको (आठौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:33 PDF icon 8th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन ५ गते बसेको (सातौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:31 PDF icon 7th meeting minute.PDF