FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक माघ १ गते देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ८०/८१ 04/25/2024 - 10:43 PDF icon आ.व. ०८०८१ को माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक कार्तिक १ गते देखि पुस मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ८०/८१ 01/28/2024 - 13:44 PDF icon आ.व. ०८०८१ को कार्तिक १ देखि पुष मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक २०८० साउन १ गते देखि असोज मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ८०/८१ 11/02/2023 - 11:49 PDF icon आ.व. ०८०८१ को साउन १ देखि असोज मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण..pdf
कर्मचारी कार्य सम्पादन सम्झौता २०८०/०८१ ८०/८१ 08/20/2023 - 13:23 PDF icon कार्य सम्पादन.PDF
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को चौँथो त्रैमासिक २०७९ वैशाख १ गते देखि असार मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ८०/८१ 07/20/2023 - 13:25 PDF icon त्रैमासिक प्रतिवेदन वैशाख देखि असार मसान्त.pdf
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक २०७९ माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ७९/८० 04/18/2023 - 16:00 PDF icon आ.व. ०७९८० को माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
आ.व.२०७९/०८० को श्राबण महिना देखि माघ महिना सम्मको एम्वुलेन्सको सेवा प्रवाह संख्या र आर्थिक प्रगति विवरण ७९/८० 02/16/2023 - 13:08 PDF icon विवरण.PDF
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक २०७९ कार्तिक१ देखि पुस मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ७९/८० 01/26/2023 - 16:02 PDF icon त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९०८० कार्तिक देखि पुस मसान्त.pdf
कर्मचारी कार्य सम्पादन सम्झौता २०७९/०८० ७९/८० 12/20/2022 - 10:21 PDF icon कर्मचारी कार्य सम्पादन सम्झौता.PDF
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक २०७९ श्रावण १ देखि असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ७९/८० 11/01/2022 - 18:06 PDF icon त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf

Pages