FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महिलाको पारिवार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:07 PDF icon महिलाको परिवार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका.pdf
फौजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:05 PDF icon फौजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:04 PDF icon ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:01 PDF icon असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:59 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
आदिवासी।जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:57 PDF icon आदिवासी।जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:56 PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार पुस्तिका.pdf
न्यायमा पहुँच बृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलाप सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:55 PDF icon न्यायमा पहुँच अधिबृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलाप सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:48 PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
कर्मचारीहरुको कार्यविवरण-२०७७/७८ ७७/७८ 03/07/2021 - 12:09

Pages