FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७९/०८० को श्राबण महिना देखि माघ महिना सम्मको एम्वुलेन्सको सेवा प्रवाह संख्या र आर्थिक प्रगति विवरण ७९/८० 02/16/2023 - 13:08 PDF icon विवरण.PDF
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक २०७९ कार्तिक१ देखि पुस मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ७९/८० 01/26/2023 - 16:02 PDF icon त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९०८० कार्तिक देखि पुस मसान्त.pdf
कर्मचारी कार्य सम्पादन सम्झौता २०७९/०८० ७९/८० 12/20/2022 - 10:21 PDF icon कर्मचारी कार्य सम्पादन सम्झौता.PDF
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक २०७९ श्रावण १ देखि असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ७९/८० 11/01/2022 - 18:06 PDF icon त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
नेपाल विपद व्यवस्थापन घोषणा पत्र ७९/८० 07/31/2022 - 17:53 PDF icon विपद.PDF
कोभिड-१९ सहायता रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ७८/७९ 07/11/2022 - 11:21 PDF icon भुक्तानी.PDF
कोभिडबाट प्रभावितहरुको नगद लाभग्राहि विवरण ७८/७९ 02/08/2022 - 13:33 PDF icon लाभग्राहि.PDF
दरबन्दी तेरीज ७८/७९ 12/28/2021 - 11:58 PDF icon Darbandi.PDF
महिलाको पारिवार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:07 PDF icon महिलाको परिवार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका.pdf
फौजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:05 PDF icon फौजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf

Pages