FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाबाट स्वीकृत बार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो?