FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपाा‍लिकाको आ.व. ०७५्/०७६ को बार्षिक बजेट कुन शिर्षकलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखी बिनियोजन गर्न उपयुक्त होला ?