FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपालिकाको विकासमा सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कुन पक्षको हुन्छ ?

जनप्रतिनिधि
33% (22 votes)
स्थानीयबासी
13% (9 votes)
कर्मचारी
10% (7 votes)
सबै
43% (29 votes)
Total votes: 67