FAQs Complain Problems

समाचार

मानेडाँडा अस्पतालको शिलान्यस कार्यक्रममा सरिक हुनुहुँदै पौवादुङमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रमेश राई

Read More

गाउँपालिकाकाे मुकायम च्याङ्ग्रे ।

Read More

च्याङ्ग्रे पोखरी।

Read More

योजनाहरुको भुक्तानी तथा फरफारक गर्दा आवाश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

योजनाहरुको भुक्तानी तथा फरफारक गर्दा आवाश्यक कागजातहरु ः- योजना फरफारको निवेदन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, योजना सम्पन्न प्राविधिक मूल्याङ्कन , गाउँपालिका स्तरीय  अनुगमन समितिको प्रतिवेदन , प्रमाणित बिल भरपाईहरु, २० हजारभन्दा माथिको हजारभन्दा माथिको सामाग्री खरिद भए अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल , योजना सम्पन्नपछिका फोटाहरु, मेशिनरी उपकरणबाट काम गरेको भए सोको अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल ।

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

This is the image of chairperson .
अध्यक्ष
Email:
mukminkiran@gmail.com
Phone:
९८११३५५४३५
This is a image of Vice-Chairman.
उपाध्यक्ष
Email:
samjhana342rai@gmail.com
Phone:
९८१९०७६४६६

कर्मचारी

Email:
pauwadungmamun@gmail.com
Phone:
९८५२०७५८००
Email:
gyanudahal11@yahoo.com
Phone:
९८१९०६१०९५, ९८४२०५८२०८

जानकारी