FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नेपाल विपद व्यवस्थापन घोषणा पत्र ७९/८० 07/31/2022 - 17:53 PDF icon विपद.PDF
कोभिड-१९ सहायता रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ७८/७९ 07/11/2022 - 11:21 PDF icon भुक्तानी.PDF
कोभिडबाट प्रभावितहरुको नगद लाभग्राहि विवरण ७८/७९ 02/08/2022 - 13:33 PDF icon लाभग्राहि.PDF
दरबन्दी तेरीज ७८/७९ 12/28/2021 - 11:58 PDF icon Darbandi.PDF
महिलाको पारिवार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:07 PDF icon महिलाको परिवार तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको जानकारी पुस्तिका.pdf
फौजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:05 PDF icon फौजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:04 PDF icon ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 12:01 PDF icon असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:59 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
आदिवासी।जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:57 PDF icon आदिवासी।जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf

Pages