FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 08/23/2021 - 11:48 PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
कर्मचारीहरुको कार्यविवरण-२०७७/७८ ७७/७८ 03/07/2021 - 12:09 PDF icon 2.2.1-3-1-2.PDF
सडक उपभोग तथा कृषि तथा वनपैदावार विक्रि निकासी दर । ७७/७८ 01/23/2021 - 13:38 PDF icon पम्पेल्ट्स.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिका भित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मिति २०७७/०६/२९ देखि २०७७/०७/०१ सम्म वितरण गरिएको अपाङ्गत परिचयपत्रको नामावली ७७/७८ 12/22/2020 - 12:00 PDF icon Apangata.PDF
कर्मचारीहरुको आन्तरिक सरुवा सम्बन्धि कागजात ७७/७८ 11/12/2020 - 08:22 PDF icon आन्तरिक सरुवा.PDF
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ताको पाठ्यक्रम ७७/७८ 09/21/2020 - 13:57 PDF icon content.PDF
राहत लाभग्राहिहटरुको विवरण ७७/७८ 05/12/2020 - 15:02 PDF icon rahat.PDF
कर्मचारीहरुको कार्यविवरण-२०७७/७८ ७७/७८ 02/27/2020 - 12:10 PDF icon कार्य विवरण.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र ०७५/०७६। ७६/७७ 01/08/2020 - 18:17 PDF icon Village Profile of Pauwadungma Rural Municipality.
विद्यालय प्रोफाइल, पौवादुङमा गाउँपालिका, च्याङ्ग्रे भोजपुर । ७५/७६ 12/02/2019 - 08:13 PDF icon About School Profile, Pauwadungma Rural Municipality.

Pages