FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पौवादुङमा गाउँपालिकाको महिला लोक सेवा तयारी कक्षाका लागि अनुदान राजपत्रमा-९ ७७/७८ 02/07/2021 - 13:08 PDF icon लोक सेवा तयारी अनुदान राजपत्रमा-९.pdf
लोक सेवा तयारी अनुदान कार्यविध २०७७-७ ७७/७८ 02/06/2021 - 13:10 PDF icon लोक सेवा तयारी अनुदान-७.pdf
लगनशिल महिला समूह गठन विधान राजपत्रमा-८ ७७/७८ 01/14/2021 - 12:58 PDF icon महिला समूह गठन विधान राजपत्रमा-८.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको सडक, भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार मर्मत तथा संभार गनाका लागि बनेको कार्यविधि राजपत्रमा-७ ७७/७८ 01/12/2021 - 21:28 PDF icon मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि राजपत्रमा-७.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधी-२०७७-६ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:13 PDF icon मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ राजपत्रमा-६ ७७/७८ 11/05/2020 - 21:30 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ राजपत्रमा-६.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७-५ ७७/७८ 11/04/2020 - 19:09 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कानून राजपत्रमा-५ ७७/७८ 10/05/2020 - 21:25 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कानून राजपत्रमा-५.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७-४ ७७/७८ 10/04/2020 - 14:16 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कानून.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमती तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ -१ ७७/७८ 09/30/2020 - 17:50 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमती तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७.pdf

Pages