FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८-०२-०२ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 12:44 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधिऽ २०७८-०2-02.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि-१-रा-१ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 12:43 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि-१-रा-१.pdf
पुराना भवनहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका राजपत्रमा-११ ७७/७८ 04/02/2021 - 15:12 PDF icon पुराना भवनहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देसिका राजपत्रमा-११.pdf
उर्जा निती राजपत्रमा-२०७७-१० ७७/७८ 03/12/2021 - 14:44 PDF icon उर्जा निति-२०७७ राजपत्रमा-१०.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको महिला लोक सेवा तयारी कक्षाका लागि अनुदान राजपत्रमा-९ ७७/७८ 02/07/2021 - 13:08 PDF icon लोक सेवा तयारी अनुदान राजपत्रमा-९.pdf
लोक सेवा तयारी अनुदान कार्यविध २०७७-७ ७७/७८ 02/06/2021 - 13:10 PDF icon लोक सेवा तयारी अनुदान-७.pdf
लगनशिल महिला समूह गठन विधान राजपत्रमा-८ ७७/७८ 01/14/2021 - 12:58 PDF icon महिला समूह गठन विधान राजपत्रमा-८.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको सडक, भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार मर्मत तथा संभार गनाका लागि बनेको कार्यविधि राजपत्रमा-७ ७७/७८ 01/12/2021 - 21:28 PDF icon मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि राजपत्रमा-७.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधी-२०७७-६ ७७/७८ 01/11/2021 - 13:13 PDF icon मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ राजपत्रमा-६ ७७/७८ 11/05/2020 - 21:30 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ राजपत्रमा-६.pdf

Pages