FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७-५ ७७/७८ 11/04/2020 - 19:09 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कानून राजपत्रमा-५ ७७/७८ 10/05/2020 - 21:25 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कानून राजपत्रमा-५.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७-४ ७७/७८ 10/04/2020 - 14:16 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कानून.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमती तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ -१ ७७/७८ 09/30/2020 - 17:50 PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमती तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७.pdf
टोल बिकास संस्था दर्ता तथा सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७-३ ७७/७८ 09/20/2020 - 14:13 PDF icon टोल बिकास संस्था दर्ता तथा सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/16/2020 - 12:55 PDF icon पौवादुङमा गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
पेौवादुङमा गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७-२ ७७/७८ 09/03/2020 - 16:21 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको समुदायमा आधारीत पुर्स्थापना सहजकर्ता छनौट सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७७-१ ७७/७८ 09/03/2020 - 15:56 PDF icon सहजकर्ता छनौट राजपत्र.pdf
निति तथा मार्गनिर्देशन ७७/७८ 08/19/2020 - 14:36 PDF icon निति तथा मार्गदर्शन.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ राजपत्रमा-२ ७७/७८ 08/19/2020 - 14:25 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७७ राजपत्रमा.pdf

Pages