FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
५ पौवादुङमा गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका,२०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 09/26/2021 - 11:45 PDF icon आधारभूत अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका-नि-१-रा-२-५.pdf
३- पौवादुङमा गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन, २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 07/04/2021 - 17:31 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन २०७८ राजपत्रमा-१-३.pdf
२ पौवादुङमा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 06/25/2021 - 15:20 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७८ राजपत्रमा.pdf
१ पौवादुङमा गाउँपालिकाको आर्थिक ‌‌ऐन, २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 06/25/2021 - 15:18 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७८ राजपत्रमा-५.pdf
४ समायोजन भई आएका कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविध सम्बन्धी मापडण्ड, २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 13:44 PDF icon समायोजन भई आएका कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविध सम्बन्धी मापडण्ड २०७८-मा-१-रा-४.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष २०७८-का-०३-रा-०३ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 12:45 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष २०७८-का-३ रा-३.pdf
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८-०२-०२ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 12:44 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधिऽ २०७८-०2-02.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि-१-रा-१ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 12:43 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि-१-रा-१.pdf
पुराना भवनहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका राजपत्रमा-११ ७७/७८ 04/02/2021 - 15:12 PDF icon पुराना भवनहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देसिका राजपत्रमा-११.pdf
उर्जा निती राजपत्रमा-२०७७-१० ७७/७८ 03/12/2021 - 14:44 PDF icon उर्जा निति-२०७७ राजपत्रमा-१०.pdf

Pages