FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यबिधि,२०७४ ७४/७५ 09/02/2018 - 21:48 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि,२०७४ ७४/७५ 09/02/2018 - 21:44 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/02/2018 - 21:41 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजान) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 09/02/2018 - 21:39 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 09/02/2018 - 21:33 PDF icon आर्थिक एेन २०७४ पौवादुङमा गापा.pdf
पौवादुङमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 05:59 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४(1).pdf
पौवादुङमा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ 05/29/2018 - 00:00 PDF icon पौवादुङमा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.PDF

Pages